wasilewski IT

Poznaj moje kompetencje

Grzegorz wasilewski

Strony Internetowe

Po pierwsze, aspekt finansowy. W przypadku agencji, część Twojego budżetu musi pokryć koszty utrzymania biura, wynagrodzenia dla różnych specjalistów, takich jak przedstawiciele handlowi, projektanci graficzni i menedżerowie projektów. Wybierając freelancerów, płacisz jedynie za ich pracę i czas, który poświęcą na stworzenie Twojej strony internetowej. Freelancerzy często prowadzą działalność gospodarczą o niskich kosztach, co może przekładać się na bardziej atrakcyjną cenę dla Ciebie.

Po drugie, kwestia komunikacji. W przypadku agencji, często masz do czynienia z kilkoma osobami, począwszy od podpisania umowy, aż do wykonywania prac nad stroną internetową. To może prowadzić do utrudnienia w komunikacji i rozproszenia odpowiedzialności. W przypadku współpracy z freelancerem masz jednego głównego kontaktu, który jest odpowiedzialny za cały projekt. To pozwala na bardziej bezpośrednią i efektywną komunikację oraz eliminuje możliwe problemy związane z wieloma osobami pracującymi nad projektem.

Sieci komputerowe, Monitoring IP

Usługi IT w dziedzinie administracji sieci oraz monitoringu wizyjnego IP obejmują projektowanie, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową w firmach.

Zajmuję się konfiguracją, monitorowaniem oraz rozwiązywaniem problemów związanych z sieciami komputerowymi oraz infrastrukturą monitoringu IP zapewniając płynne działanie i bezpieczeństwo tych sieci.

Gotowy do wspólnej przygody?

Jeśli potrzebujesz porady, wsparcia lub pomocy, jestem tu, aby Ci rozwiązać Twój problem.