1. Bezpieczeństwo danych:
 • W jaki sposób chronić swoje dane przed cyberprzestępcami
 1. Aktualizuj oprogramowanie i system operacyjny – Regularne aktualizacje oprogramowania i systemu operacyjnego zapewniają nie tylko nowe funkcjonalności, ale również łatki bezpieczeństwa, które pomagają w usuwaniu luk w zabezpieczeniach.
 2. Korzystaj z antywirusa i oprogramowania zabezpieczającego – Warto zainstalować antywirusa oraz oprogramowanie zabezpieczające, które pomoże w wykrywaniu i blokowaniu szkodliwego oprogramowania, phishingu i innych zagrożeń.
 3. Używaj silnych haseł – Silne hasła to podstawowy element zabezpieczeń. Należy wybierać długie, złożone hasła, zawierające różne rodzaje znaków (litery, cyfry, znaki specjalne) oraz unikać używania tych samych haseł na różnych kontach.
 4. Unikaj publicznych sieci Wi-Fi – Korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi może narażać nasze dane na niebezpieczeństwo. Lepiej korzystać z sieci zabezpieczonych hasłem lub połączeń VPN.
 5. Nie otwieraj podejrzanych linków i załączników – Unikaj klikania w podejrzane linki i nie otwieraj załączników, które nie są Ci znane. Mogą one zawierać wirusy lub malware, które mogą narazić Twoje dane na niebezpieczeństwo.
 6. Korzystaj z dwuskładnikowej autoryzacji – Dwuskładnikowa autoryzacja to dodatkowy poziom zabezpieczeń, który polega na wprowadzeniu dodatkowego kodu lub hasła, oprócz podstawowego loginu i hasła, aby uzyskać dostęp do konta.
 7. Regularnie twórz kopie zapasowe danych – Regularne tworzenie kopii zapasowych danych to sposób na zabezpieczenie się przed utratą danych w przypadku ataku lub awarii sprzętu.
 8. Uważaj na phishing – Phishing to metoda oszustwa, która polega na wyłudzaniu poufnych informacji poprzez podszywanie się pod zaufane osoby lub firmy. Uważaj na podejrzane e-maile i nigdy nie podawaj poufnych informacji na nieznanych stronach internetowych lub w odpowiedzi na podejrzane wiadomości.
 • Bezpieczne hasła – jak je tworzyć i przechowywać
 1. Długość hasła – Hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków, a im dłuższe tym lepiej. Im dłuższe hasło, tym trudniej jest je złamać przy użyciu technik brute force lub ataków słownikowych.
 2. Skomplikowanie hasła – Hasło powinno być skomplikowane i zawierać różne rodzaje znaków, takie jak duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Unikaj używania słów zwykłych lub haseł, które łatwo zgadnąć.
 3. Unikaj powtarzania haseł – Nie używaj tego samego hasła na różnych kontach. W przypadku złamania jednego hasła, złoczyńcy będą mogli łatwiej złamać hasła na innych kontach.
 4. Nie używaj informacji osobistych – Unikaj używania informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia lub numer telefonu jako elementów hasła.
 5. Hasło musi być nieprzewidywalne – Użyj kombinacji losowych liter, cyfr i znaków specjalnych, tak aby nikt nie mógł zgadnąć twojego hasła.
 6. Używaj menadżerów haseł – Menadżery haseł są programami, które przechowują twoje hasła w bezpieczny sposób i automatycznie je wprowadzają podczas logowania na stronie. Pozwala to na stosowanie skomplikowanych i długich haseł bez potrzeby ich zapamiętywania.
 7. Regularnie zmieniaj swoje hasła – Zmiana hasła regularnie pomaga w zabezpieczeniu twojego konta przed atakami. Zaleca się zmianę hasła co 3-6 miesięcy.
 8. Nie udostępniaj swojego hasła – Nie udostępniaj swojego hasła nikomu, w żadnych okolicznościach. Pamiętaj, że żaden pracownik banku lub innej instytucji nigdy nie poprosi cię o podanie hasła.
 • Bezpieczne korzystanie z internetu w pracy i w domu
 1. Użyj antywirusa i zapory ogniowej – Antywirus i zapora ogniowa są niezbędne do ochrony twojego komputera przed wirusami, malware i atakami hakerskimi. Upewnij się, że masz zainstalowane i aktualizowane regularnie oprogramowanie antywirusowe i zapory ogniowej.
 2. Regularne aktualizacje – Regularne aktualizowanie systemu operacyjnego i oprogramowania zapewni najnowsze zabezpieczenia i poprawki bezpieczeństwa.
 3. Używaj silnych i unikalnych haseł – Twórz silne i unikalne hasła do każdego konta, które używasz. Użyj różnych kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych. Nie używaj tych samych haseł do wielu kont.
 4. Unikaj podejrzanych stron internetowych i załączników – Unikaj podejrzanych stron internetowych, nieznanych linków i podejrzanych załączników e-mail. Te strony i załączniki mogą zawierać wirusy i malware, które mogą uszkodzić twoje urządzenie lub skompromitować twoje dane.
 5. Korzystaj z bezpiecznego połączenia internetowego – Korzystaj z bezpiecznego połączenia internetowego, szczególnie podczas logowania do kont bankowych lub korzystania z konta pocztowego. Upewnij się, że adres URL zaczyna się od „https” zamiast „http”, co oznacza, że połączenie jest szyfrowane.
 6. Nie udostępniaj prywatnych informacji – Nie udostępniaj swoich prywatnych informacji, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu na nieznanych stronach internetowych. Ograniczanie udostępniania swoich prywatnych informacji pomoże chronić cię przed phishingiem i innymi formami oszustw.
 7. Używaj dwuskładnikowej autoryzacji – Włącz dwuskładnikową autoryzację, gdzie to możliwe, szczególnie do kont bankowych i innych ważnych kont. Dwuskładnikowa autoryzacja zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do twojego konta.
 8. Zmieniaj swoje hasła regularnie – Zmieniaj swoje hasła regularnie i nie używaj tych samych haseł do wielu kont. Regularna zmiana haseł pomaga w ochronie twojego konta przed atakami.
 9. Używaj VPN – Korzystanie z Virtual Private Network (VPN) może pomóc w zabezpieczeniu twojego połączenia internetowego i ukryciu twojego położenia. VPN zapewnia bezpieczne i prywatne połączenie z internetem.
 • Najczęstsze zagrożenia dla bezpieczeństwa danych i jak się przed nimi chronić
 1. Ataki hakerskie – Ataki hakerskie są jednym z najczęstszych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych. Hakerzy mogą próbować zdobyć nieautoryzowany dostęp do twojego systemu lub sieci, aby kraść poufne informacje. Aby się przed nimi chronić, należy stosować silne hasła, korzystać z oprogramowania antywirusowego i zapory ogniowej oraz regularnie aktualizować system operacyjny i oprogramowanie.
 2. Ataki phishingowe – Ataki phishingowe to próby wyłudzenia poufnych informacji poprzez podszywanie się pod zaufane źródła. Phishingi są często przeprowadzane za pomocą e-maili, stron internetowych lub wiadomości tekstowych. Aby się przed nimi chronić, nie należy klikac na podejrzane linki, nie podawać poufnych informacji na nieznanych stronach internetowych i uważnie sprawdzać źródło przed podaniem informacji.
 3. Malware – Malware to złośliwe oprogramowanie, które może uszkodzić twoje urządzenie lub ukraść poufne informacje. Może to obejmować wirusy, robaki, trojany i inne rodzaje oprogramowania. Aby się przed nimi chronić, należy stosować oprogramowanie antywirusowe, nie pobierać podejrzanych plików i regularnie aktualizować oprogramowanie.
 4. Nieuprawniony dostęp – Nieuprawniony dostęp to sytuacja, gdy osoba nieupoważniona uzyskuje dostęp do poufnych informacji lub systemu. Aby się przed nim chronić, należy korzystać z dwuskładnikowej autoryzacji, stosować silne hasła i ograniczać dostęp do poufnych informacji tylko do niezbędnych osób.
 5. Kradzież urządzenia – Kradzież urządzenia to sytuacja, w której osoba kradnie twoje urządzenie, na którym znajdują się poufne informacje. Aby się przed nią chronić, należy zawsze blokować ekran urządzenia, a także stosować szyfrowanie dysku i regularnie tworzyć kopie zapasowe danych.